Hewalex Pcco Mono 13kW Z Grzałką Elektryczną 6kW (911019)

27388,88 

Opis

HEWALEX Pompa ciepła PCCO MONO 13kW z grzałką 6kW 91.10.19 Pompa ciepła typu powietrze/woda PCCO MONO 13kW posiada budowę typu MONOBLOK złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wersja PCCO MONO 13 kW Z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ 6kW! Możliwości zastosowania Pompa ciepła PCCO MONO 13kW może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu z pompy ciepła wynosi 55°C (do temperatury zewnętrznej 0°C) i 45°C (przy -25°C). Szczególnie zalecana jest współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego). Do efektywnego podgrzewania wody użytkowej służą podgrzewacze wody serii OKC/HP o zwiększonej powierzchni wężownicy grzejnej. Dodatkowo pompa ciepła PCCO MONO 13kW może pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C. Opracowany dla pomp ciepła typu monoblok Moduł Zabezpieczający PZ HX zapewnia pełną ochronę przez zamarzaniem obiegu wtórnego (za skraplaczem w pompie ciepła) w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C przez co najmniej 48 godzin, rozwiązanie zapewnia ochronę pompy ciepła, która dzięki temu nie wymaga stosowania czynnika grzewczego ze środkami przeciwzamarzaniowymi. Pracując na wodzie, pompa ciepła PCCO MONO uzyskuje o około 20% wyższą efektywność COP w porównaniu do pracy typowego urządzenia z glikolem. Budowa i zasada działania pompy ciepła typu PCCO MONO 13 kW Pompa ciepła PCCO MONO 13kW składa się dwóch jednostek. W jednostce zewnętrznej znajduje się kompletny obieg chłodniczy. Nie jest tutaj wymagana ingerencja dla jego napełnienia przed uruchomieniem pompy ciepła. Ogranicza to czas i koszty prac montażowych. Jednostki są połączone przewodami z wodą grzewczą. Dla zabezpieczenia przed zamarzaniem opracowano innowacyjny system ochrony. EKONTROL DIAGNOSTYKA – analiza pracy 24/7/365 z automatycznym raportowaniem Innowacyjne rozwiązanie służy stałym wsparciem analizując 54 dane pomiarowe. Automatycznie generowane raporty przekazywane są użytkownikowi. Firma serwisowa może z wyprzedzeniem zareagować na ewentualne nieprawidłowości w pracy. Praca samodzielna lub współpraca z kotłem grzewczym w układzie hybrydowym W zależności od standardu energetycznego budynku, zapotrzebowania ciepła oraz rodzaju instalacji grzewczej, pompa ciepła PCCO MONO 13kW może stanowić samodzielne źródło ciepła lub wspomagające pracę kotła grzewczego. W budynku niskoenergetycznym stosowany może być tzw. tryb monoenergetyczny pracy pompy ciepła, gdzie w razie większego zapotrzebowania ciepła włączany może być podgrzewacz elektryczny (wbudowany w jednostce zewnętrznej lub zastosowany dodatkowo na wodzie grzewczej). Budynek nie wymaga wówczas podłączenia do sieci gazociągowej. Dla budynków starszych lub nowych o większych potrzebach cieplnych i korzystających z ogrzewania grzejnikowego, zastosowanie znajduje tryb biwalentny pracy pompy ciepła. Przy określonej temperaturze zewnętrznej zostaje włączany kocioł grzewczy, który pracuje albo równolegle, albo zamiast pompy ciepła (w zależności od rodzaju kotła i paliwa – wpływającego na koszty eksploatacyjne). Pompy ciepła PCCO MONO 13kW są produkowane w oparciu o komponenty uznanych producentów takich jak Panasonic, Wilo, SWEP czy Weidmüller. Staranny montaż i testy pracy prowadzone w naszym zakładzie produkcyjnym. System EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy pompy ciepła przez Internet, daje wykonawcy oraz użytkownikowi możliwość wsparcia technicznego ze strony firmy Hewalex podczas uruchomienia i eksploatacji urządzenia. Pompy ciepła PCCO zastosowano w budynkach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych we wszystkich strefach klimatycznych Polski. W nowych obiektach z ogrzewaniem niskotemperaturowym, pełnią często rolę samodzielnego źródła ciepła. W budynkach z systemem ogrzewania grzejnikowego stanowią źródło ciepła współpracujące z kotłem (tzw. instalacje hybrydowe). Niski poziom głośności pozwala na montaż pomp ciepła PCCO MONO także w zwartej zabudowie mieszkalnej. Przykładowo dopuszczalny w ciągu dnia dla zabudowy 1-rodzinnej poziom ciśnienia akustycznego 50 dB(A) jest osiągany przez pompę ciepła PCCO MONO 13kW już w odległości 2 m przy zabudowie w terenie otwartym i poniżej 3 m dla zabudowy przy ścianie budynku. Dane techniczne: Zakres mocy grzewczej (wg EN 14511, A7/W30-35): 4,20-12,60 kW Zakres mocy zasilania (EN 14511, A7/W30-35): 0,93-3,07 kW Zakres efektywności COP (EN 14511, A7/W30-35): 3,89-4,77 Klasa efektywności energetycznej 35°C/55°C: A++/A++ Typ sprężarki / Ilość sprężarek: Twin Rotary Inwerter / 1 Napięcie/Częstotliwość zasilania: 230/50 V/Hz Wymiary jednostki zewnętrznej (długość/głębokość/wysokość): 1253/460/1195 mm Wymiary jednostki wewnętrznej (długość/głębokość/wysokość): 500/262/720 mm Ciężar netto jednostki zewnętrznej: 128 kg Ciężar netto jednostki wewnętrznej: 40 kg Graniczna temperatura zasilania: 55 °C Poziom mocy akustycznej na zewnątrz, LWA: 65 dB(A) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu, LWA: 46 dB(A) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w klimacie umiarkowanym, ηS 35°C/55°C: 152,9%/135,3% Cechy budowy pompy ciepła PCCO MONO 13 kW: – Zaawansowany sterownik G426 z szerokim zakresem funkcji Sterownik G426 umożliwia wybór schematu hydraulicznego instalacji wyposażonej w kocioł gazowy. Funkcje sterownika pozwalają na współpracę z kotłem w celu optymalizacji kosztów podgrzewania wody użytkowej. Ekran tekstowy zwiększa wygodę korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytów stanów pracy. Funkcje czasowe pozwalają dostosować pracę pompy ciepła, a także pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej do potrzeb mieszkańców. Złącze komunikacyjne RS485 służy do współpracy ze zdalnym nadzorem pracy przez Internet – systemem EKONTROL. Tryby pracy: GRZANIE/CHŁODZENIE, CO/CWU, KOMFORT/EKONOMICZNY Obsługa 2 obiegów grzewczych CO (w tym: 2 pompy obiegowe, 1 mieszacz) Wymagana temperatura pomieszczenia w trybach KOMFORT/EKONOMICZNY Czasy pracy dla trybów KOMFORT/EKONOMICZNY (np. jako dzień/noc) Funkcje współpracy z kotłem w trybie CO i CWU Funkcje obsługi pracy pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej Funkcje obsługi pracy grzałki elektrycznej Wymagana temperatura wody użytkowej w trybie KOMFORT/EKONOMICZNY Funkcja wygrzewu higienicznego wody użytkowej Złącze RS485 dla nadzoru pracy przez Internet systemem EKONTROL – Sprężarka typu Twin Rotary DC Inverter z płynną regulacją wydajności Sprężarka inwerterowa zastosowana w pompie ciepła PCCO MONO 10kW pracuje z płynnie regulowaną wydajnością od 30 do 100%. Jeżeli sterownik pompy ciepła zarejestruje zbyt niską temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej w stosunku do wymaganej (np. zgodnie z krzywą grzewczą), to sprężarka zostanie uruchomiona.Maksymalna wydajność sprężarki inwerterowej pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury zasilania (w krótszym czasie niż dla tradycyjnej sprężarki ON-OFF). Wydajność sprężarki inwerterowej będzie stopniowo obniżana w miarę zbliżania się temperatury zasilania do wartości wymaganej.Sprężarka inwerterowa uzyskuje najwyższą sprawność pracując stabilnie w zakresie od około 30 do 60%. – Skraplacz asymetryczny SWEP AsyMatrix Specjalna konstrukcja skraplacza uznanego producenta SWEP wykonana w technologii AsyMatrix®, gdzie zróżnicowano przekroje kanalików wymiennika ciepła, zwiększając je po stronie czynnika grzewczego w stosunku do strony wody grzewczej. Pozwala to zmniejszyć opory przepływu wody, obniżyć zużycie energii elektrycznej, podwyższyć temperaturę parowania i efektywności COP o około 3% (fot. SWEP). – Wysokoefektywna pompa obiegowa Wilo Pompa obiegowa Wilo-Stratos PARA odpowiada wymaganiom dyrektywy ErP o efektywności energetycznej dla pomp obiegowych (klasa A). Z uwagi na szeroki zakres regulacji, może pracować zarówno w instalacjach z ogrzewaniem grzejnikowym, jak i podłogowym. Zużycie energii elektrycznej jest przeciętnie od 2 do 3 razy niższe niż w tym samych warunkach pracy pompy stałoobrotowej. – Wbudowany zawór trybu pracy CO/CWU Wbudowany zawór trybu pracy pompy ciepła na ogrzewanie CO lub podgrzewanie wody użytkowej CWU eliminuje konieczność stosowania zaworu na wyjściu wody z jednostki wewnętrznej. Zmniejsza to czas i koszty montażu oraz upraszcza schemat instalacji. – Sprężarka typu Twin-Rotary z podwójnym tłokiem Sprężarka wykonana w technologii Twin-Rotary w odróżnieniu od standardowych sprężarek rotacyjnych (z jednym tłokiem) cechuje się zrównoważoną i cichą pracą także przy niższych obciążeniach, stabilnym ciśnieniem czynnika na wyjściu. Separator cieczy o zwiększonej pojemności umożliwia stosowanie dłuższych rur czynnika chłodniczego (do 12 metrów). – Parownik o dużej powierzchni wymiany ciepła Parownik o dużej powierzchni ciepła, pozwala na skuteczny odbiór ciepła także przy niskich temperaturach zewnętrznych (praca do -25 oC). Hydrofilowa powierzchnia parownika nie zatrzymuje wilgoci ograniczając powstawanie szronu. Wydajny wentylator w połączeniu z dużą powierzchnią parownika zmniejsza prędkość przepływu powietrza ograniczając hałas podczas pracy. Silnik prądu stałego wentylatora pozwala na płynną regulację obrotów dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i dalszego obniżenia hałasu podczas pracy. – Złącza elektryczne Weidmüller Bezpieczeństwo podczas prac montażowych, a także przy eksploatacji pomp ciepła, zapewnia zastosowanie terminali ze złączami elektrycznymi Weidmüller. Dzięki najwyższej jakości złączy elektrycznych, uzyskuje się pewność połączeń, trwałość, niezawodność i odporność na drgania (fot. Weidmüller). – Indywidualne sterowanie zaworem rozprężnym Standardowe sterowanie pracą elektronicznego zaworu rozprężnego zależne od temperatur w obiegu chłodniczym, zastąpiono zaawansowanym, zintegrowanym sterowaniem jednostką zewnętrzną z uwzględnieniem bezpośredniego pomiaru ciśnienia za parownikiem oraz temperatury przed i za sprężarką. Pozwala to na najbardziej precyzyjną kontrolę przegrzania za parownikiem, w celu zwiększenia efektywności pracy układu chłodniczego, a także dla ochrony sprężarki (pełne odparowanie czynnika przed sprężarką). – Wersja z wbudowaną grzałką elektryczną o mocy 6kW pozwala wspomagać pracę pompy ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych i przy zwiększonych potrzebach grzewczych. Grzałka elektryczna może być wykorzystywana głównie w tzw. instalacjach monoenergetycznych – korzystających wyłącznie z energii elektrycznej. Jest to korzystne szczególnie w nowych budynkach i budynkach pozbawionych dostępu do gazu ziemnego lub innych paliw. POMPA Z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ 6kW!

hybris, studzian, termometr elektroniczny przemysłowy, dom co to jest, cnc co to jest, google rozmowa, destiny the collection, architektura oprogramowania, wykaz fundacji, icproject, frontend angular, ile kosztuje jeden kw

yyyyy